Οι γονείς μιλούν για τον τραυλισμό


Τι κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους που τραυλίζουν; Πως πρέπει να το αντιμετωπίζουν;