Τι είναι ο τραυλισμός;

Τι είναι ο τραυλισμός;

Τι είναι ο τραυλισμός; ΄
Πρόκειται για μια διαταραχή της ροής της ομιλίας. Όταν το άτομο μιλά η ομιλία του διακόπτεται απο ακούσιες επαναλήψεις και επιμηκύνσεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, ακούσιες παύσεις σιωπής και μπλοκαρίσματα. Σε αυτές τις στιγμές των τραυλικών επεισοδίων το άτομο δεν μπορεί να παράγει κανέναν ήχο.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του τραυλισμού;
Ο τραυλισμός έχει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες συμπεριφορές.

Οι πρωτεύουσες συμπεριφορές είναι τα πιο εμφανή στοιχεία κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όπως είναι οι επαναλήψεις ήχων ή συλλαβών (π.χ. «πα-πα-πα-πατέρας), λέξεων και φράσεων, οι επιμηκύνσεις ήχων (π.χ. «γγγγγγγγγγγγγγγγάλα») και τα σιωπηλά μπλοκαρίσματα (η ομιλία διακόπτεται σε ακατάλληλη στιγμή ενώ συχνά συνυπάρχει μυική ένταση στο πρόσωπο ή σφίξιμο των χειλιών).

Οι δευτερεύουσες συμπεριφορές είναι οι συμπεριφορές διαφυγής, οι οποίες ακολουθούν ή συνοδεύουν τις πρωτεύουσες συμπεριφορές και έχουν ως στόχο την διακοπή του τραυλικού επεισοδίου. Το άτομο πραγματοποιεί συγκεκριμένες σωματικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα αποφεύγει τη βλεμματική επαφή με το συνομιλητή του, ανοιγοκλείνει τα μάτια του, στρίβει το κεφάλι του, χτυπά το χέρι του ή χρησιμοποιεί ήχους ή λέξεις όταν ξεκινά να πει κάτι (π.χ. «εεεε», «αααα», «ξέρεις», «τς»). Επίσης, πολλά άτομα που τραυλίζουν τείνουν να αποφεύγουν λέξεις ή ήχους, που γνωρίζουν οτι θα οδηγήσουν σε επανάληψη συλλαβής ή μπλοκάρισμα.

Υπάρχει μόνο μια μορφή τραυλισμού;
Ο τραυλισμός μπορεί να είναι είτε εξελικτικός είτε επίκτητος.

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται σε ένα άτομο όταν είναι ακόμη παιδί, περίπου σε ηλικία 30 μηνών και στο 20% των περιπτώσεων μπορεί να συνεχίσει μέχρι και την ενήλική του ζωή. Σε αυτή τη μορφή τραυλισμού παρατηρούνται τόσο πρωτεύουσες όσο και δευτερεύουσες συμπεριφορές. Τα περισσότερα παιδάκια που τραυλίζουν δεν το αντιλαμβάνονται και σε αρκετές περιπτώσεις η ομιλία του παιδιού πριν ή μετά τον τραυλισμό μπορεί να ήταν φυσιολογική.

Ο επίκτητος τραυλισμός είναι μια διαταραχή που εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή ενός ατόμου. Αιτία εκδήλωσης μπορεί να είναι μια νευρολογική βλάβη, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όγκος εγκεφάλου ή χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο του τραυλισμού;
Υπολογίζεται οτι περίπου το 5% των ατόμων θα τραυλίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Τα αγόρια τραυλίζουν πιο συχνά σε σχέση με τα κορίτσια. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών. Επίσης, τα κορίτσια αποκαθιστούν γρηγορότερα τις διαταραχές ροής της ομιλίας τους σε σχέση με τα αγόρια. .

Ποιές είναι οι αιτίες του τραυλισμού;
Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αιτία που να να πιστεύεται οτι προκαλεί τον τραυλισμό. Πιθανότερη αιτία θεωρείται η ύπαρξη ενός συνόλου γεγονότων, τα οποία έχουν ως βάση τη γενετική κληρονομιά. Τα παιδιά που έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με ένα άτομο που τραυλίζει είναι πολύ πιθανόν να εμφανίσουν τραυλισμό. Επίσης, υπάρχουν και συγγενείς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν τον τραυλισμό, όπως είναι ένα κρανιακό τραύμα, μια εγκεφαλική παράλυση, ένα στρεσογόνο περιβάλλον διαβίωσης, η γέννηση ενός αδερφού ή ακόμη και η μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι.

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί μου τραυλίζει;
Αρχικά, θα πρέπει να παρακολουθήσετε το φαινόμενο με ψυχραιμία και χωρίς να μετάδοσετε στο παιδί την εντύπωση οτι δεν μιλάει καλά. Δώστε λίγο χρόνο να δείτε πως θα εξελιχθεί η ροή της ομιλίας του και καταγράψτε γεγονότα που θεωρείτε οτι πιθανόν πυροδοτούν τα τραυλικά επεισόδια. Στη συνέχεια, επισκευτείτε έναν λογοθεραπευτή και αναφέρατέ του το πρόβλημα. Αφού αξιολογήσει το παιδί θα μπορέσει να σας κατατοπίσει πλήρως για την κατάσταση της ροής της ομιλίας του παιδιού, αν χρειάζεται αποκατάσταση και ποιό θα είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα και αν χρειάζεται και η συνδρομή άλλου ειδικού (π.χ. ψυχολόγος). 

Το κέντρο είναι πιστοποιημένο απο 20 Σεπτεμβρίου 2010 να εφαρμόζει το πρόγραμμα Lidcombe.

  Το πρόγραμμα Lidcombe αναπτύχθηκε στο προάστιο Lidcombe στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας απο ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ και επαγγελματίες κλινικούς στη μονάδα Τραυλισμού του Bankstown Health Service στο Σύδνεϋ.

     Πρόκειται για μια συμπεριφοριστική θεραπεία και στοχεύει στις προβληματικές συμπεριφορές του τραυλισμού. Δημιουργήθηκε για παιδιά μικρότερα των 6 ετών αλλά κάποιες φορές εφαρμόζεται και σε παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών. Το πρόγραμμα Lidcombe δεν διεξάγεται απο τον κλινικό (λογοθεραπευτή) αλλά απο τους γονείς. Ο ρόλος του γονιού είναι να κάνει τη θεραπεία στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού και ο ρόλος του κλινικού (λογοθεραπευτή) είναι να εκπαιδεύσει το γονιό να κάνει τη θεραπεία. Ο κλινικός (λογοθεραπευτής) κάνει τη θεραπεία μόνο όταν πρέπει να δείξει στους γονείς πως να κάνουν τη θεραπεία μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης.

http://sydney.edu.au/health_sciences/asrc/clinic/parents/lidcombe.shtml

Θέματα & άρθρα