Δυσαρθρία

Δυσαρθρία

Προκαλείται απο βλάβη στο νευρολογικό σύστημα των μυών της ομιλίας.

Ποιά είναι τα άιτια της Δυσαρθρίας;

 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Μόλυνση μέσω της ροής του αίματος (π.χ. μηνιγγίτιδα)
 • Τραύματα στον εγκέφαλο
 • Αλλεργίες ή ανοξία, δηλαδή προσωρινή διακοπή παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο
 • Μεταβολική ανωμαλία (π.χ. πρόβλημα στους ενδοκρινείς αδένες)
 • Ιατρογενής ή ιδιοπαθής ανεπάρκεια (π.χ. δυσκινησία λόγω φαρμακευτικής αγωγής της νόσου Parkinson)
 • Νεοπλάσματα (π.χ. ανάπτυξη όγκων)
 • Εκφυλιστική νόσος

Ποιά είναι τα είδη Δυσαρθρίας;

 • Χαλαρή Δυσαρθρία
 • Σπαστική Δυσαρθρία
 • Αταξική Δυσαρθρία
 • Υποκινητική Δυσαρθρία
 • Υπερκινητική Δυσαρθρία

Ποιά είναι τα συμπτώματα της Δυσαρθρίας;

     Τα συμπτώματα της Δυσαρθρίας κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Χαλαρή Δυσαρθρία λόγω βλάβης στους κάτω κινητικούς νευρώνες.
  Χαρακτηριστικά:
  - αναπνευστική και ένρινη ομιλία
  - λαχανιασμένη χροιά φωνής
  - ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
 • Σπαστική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στους άνω κινητικούς νευρώνες.
  Χαρακτηριστικά:
  - τεταμένη, πνιγενής και τραχειά χροιά φωνής
  - ένρινη και αργή ομιλία
  - ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
 • Αταξική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στην παρεγκεφαλίδα.
  Χαρακτηριστικά:
  - ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  - υπερβολικός και ίσος τονισμός σε άσχετα σημεία της ομιλίας
  - ακανόνιστος αρθρωτικός διαχωρισμός των φθόγγων - συλλαβών
 • Υποκινητική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στο εξωπυραμιδικό σύστημα.
  Χαρακτηριστικά:
  - μονότονη ένταση φωνής
  - μειωμένη εμφατικότητα
  - ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  - ανάρμοστες σιωπές
  - γρήγορες αναπνοές
 • Υπερκινητική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στο εξωπυραμιδικό σύστημα.
  Χαρακτηριστικά:
  - ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  - παρατεταμένα μεσοδιαστήματα στην εκφορά φθόγγων - λέξεων
  - ασταθής ταχύτητα ομιλίας
  - μονότονος τονισμός και ένταση φωνής
  - τραχειά χροιά φωνής
  - άτοπες σιωπές

 

 

πηγή: "Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία" Πρώιου (2003)

Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα