Ποιά είναι τα συμπτώματα της Δυσλεξίας;

Η Δυσλεξία είναι ένα σύνδρομο, που περιλαμβάνει πολλά συμπτώματα.

Αυτό σημαίνει οτι εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα και ένα άτομο είναι δυνατό να έχει Δυσλεξία και να εμφανίζει μόνο μερικά απο τα συμπτώματα του συνδρόμου και όχι όλα, σε ήπιο, μέτρο ή σοβαρό βαθμό.

Τα συμπτώματα του συνδρόμου της Δυσλεξίας είναι τα ακόλουθα:

  • δυσκολία στη γραφή (δυσγραφία)
  • δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία)
  • δυσκολία στη μαθηματική σκέψη (δυσαριθμισία)
  • δυσκολία στην ορθογραφία (δυσορθογραφία)
  • δυσκολία στον προσανατολισμό (χρονικό ή/και χωρικό)
  • δυσκολία στην αλληλουχία γεγονότων
  • δυσκολία στην κατανόηση κειμένων

     Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί με δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία) διαβάζει αργά, συλλαβιστά και με κόπο. Απουσιάζουν τα προσωδιακά στοιχεία της ομιλίας (δηλαδή ο χρωματισμός της φωνής) και αγνοούνται τα σημεία στίξης. Παρατηρούνται απλοποιήσεις, αντιστροφές και μετακινήσεις συλλαβών και συμφωνικών συμπλεγμάτων μέσα στη λέξη και ολοκληρωτικές αντικαταστάσεις λέξεων απο άλλες. Για παράδειγμα, τη λέξη "καρέκλα" τη διαβάζει "καλέκρα", τη λέξη "άσπρο" τη διαβάζει "άψρο", τη λέξη "βαθύ" τη διαβάσει "βαφύ", τη λέξη "κουρτίνα" τη διαβάζει "κουβέρτα".

     Ένα παιδί με δυσκολία στην ορθογραφία (δυσορθογραφία) δεν μπορεί να μάθει τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας και να τους αυτοματοποιήσει στην αυθόρμητη γραφή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γράφει την ίδια λέξη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέσα στην ίδια παράγραφο και ενώ μπορεί προφορικά να ανακαλέσει τον γραμματικό κανόνα να μην μπορεί να τον εφαρμόσει όταν γράφει.

     Ένα παιδί με δυσκολία στη γραφή (δυσγραφία) παρουσιάζει ένα πολύ ακατάστατο γραπτό με δυσανάγνωστα γράμματα, ανάρμοστα κενά ανάμεσα στις λέξεις και αδυναμία γραφής πάνω σε μια νοητή γραμμή.

     Ένα παιδί με δυσκολία στη μαθηματική σκέψη (δυσαριθμισία) παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην καταμέτρηση χωρίς τη χρήση δακτύλων και στο νοερό υπολογισμό μαθηματικών πράξεων.

     Ένα παιδί με δυσκολία στο χρονικό ή/και χωρικό προσανατολισμό αδυνατεί να ανακαλέσει τους μήνες και τις εποχές του χρόνου με την ορθή και ανάστροφη σειρά, να μάθει την ώρα σε ψηφιακή και αναλογική μορφή και να οργανώσει το πρόγραμμά του μέσα στη μέρα. Επίσης, δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος μέσα στο χώρο καθώς, να τοποθετήσει τα γράμματα σε μια αράδα με λογική απόσταση μεταξύ του και να διακρίνει το δεξί απο το αριστερό.

     Ένα παιδί με δυσκολία στην κατανόηση κειμένου αδυνατεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο ακόμη και μιας πρότασης που διαβάζει. Του είναι πιο εύκολο να την κατανοήσει αν κάνει μια σιωπηλή ανάγνωση πριν απο την κανονική καθώς κατά την διάρκεια της κανονικής ανάγνωσης εστιάζει όλη του την προσοχή και προσπάθεια στην ορθή ανάγνωση με αποτέλεσμα να μην δίνει καμία σημασία στο περιεχόμενο.

 

πηγή: "Αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών" ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (2009)

Δείτε επίσης:
Πώς είναι να έχεις Δυσλεξία; (video)

Πώς είναι να έχεις Δυσλεξία; (video)

         Ένα βίντεο άκρως διαφωτιστικό πάνω στις αναγνωστικές και ψυχολογικές δυσκολίες των Δυσλεκτικών ατόμων.

Θέματα & άρθρα