Σχολική ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα

   Η Σχολική ετοιμότητα είναι μια σύνθετη λειτουργία, που οδηγεί το παιδί σε μια ασφαλή και επιτυχώς ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή πορεία. Προϋποθέτει, όμως, να είναι έτοιμο και το παιδί να πάει σχολείο και η οικογένεια να το βοηθήσει κατάλληλα και η πολιτεία να το στήρίξει με επάρκεια. Στο κέντρο μας γίνεται αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας με την χορήγηση του Α' Test (Test ελέγχου σχολικής ετοιμότητας).

     Για να μπορέσει ένα παιδί 6 ετών να αναπτύξει ομαλά τις αναγνωστικές και γραφικές δεξιότητες, που απαιτούνται για ομαλή ακαδημαϊκή πορεία, πρέπει πρωτίστως να έχει επαρκώς ανεπτυγμένες:

 1. γνωστικές δεξιότητες
 2. γλωσσικές δεξιότητες
 3. κινητικές δεξιότητες
 4. συναισθηματικές δεξιότητες

     Η σχολική ετοιμότητα δεν συνδέεται άμεσα με την ηλικία. Είναι μια ικανότητα που αναπτύσσεται απο τη στιγμή που γεννιέται το παιδί και ωριμάζει σε διαφορετική χρονική ηλικία για το κάθε ένα. Γενικά, πιστεύεται, οτι ένα παιδάκι 6 ετών είναι έτοιμο γνωστικά, γλωσσικά, κινητικά και συναισθηματικά να αναπτύξει τις αναγνωστικές και γραφικές του δεξιότητες. Όμως υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις και αυτό διαπιστώνεται αργότερα όταν το παιδί προχωρά στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου και αντιμετωπίζει σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες.

     Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, η πλήρωση των οποίων μας διασφαλίζει οτι το παιδί έχει αναπτύξει σχολική ετοιμότητα. Αναλυτικότερα:

 • φυσική υγεία & διατροφή: το παιδί δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγείας και διατρέφεται φυσιολογικά ώστε να αναπτύσεται ομαλά η το νευρικό του σύστημα
 • αυτοεξυπηρέτηση: το παιδί τρώει, ντύνεται, πλένεται και χρησιμοποιεί την τουαλέτα μόνο του
 • κίνητρα για μάθηση: το παιδί αμοίβεται συναισθηματικά και ψυχολογικά καθώς προχωρά με επιτυχία στην ακαδημαϊκή εξέλιξη
 • συγκέντρωση προσοχής: το παιδί συγκεντρώνει την προσοχή του σε μία δραστηριότητα και την ολοκληρώνει με επιτυχία. Δεν παρουσιάζει διαταραγμένη συγκέντρωση ή σύνδρομο Δ.Ε.Π./Υ. (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και / Υπερκινητικότητα)
 • συναισθηματική ωριμότητα: το παιδί είναι κοινωνικό, κάνει εύκολα φιλίες, προσασμόζεται ομαλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, υπακούει σε κανόνες (κοινωνικούς ή μη) και αναρμονίζεται με τους κοινωνικούς ρόλους
 • γνωστική επάρκεια: έχει επαρκώς ανεπτυγμένη την κριτική του ικανότητα, το συλλογισμό και μπορεί να εκτελέσει σύνθετες σκέψεις
 • γλωσσική επάρκεια: το παιδί έχει σωστή άρθρωση, πλούσιο λεξιλόγιο, χρησιμοποιεί σωστά τους συντακτικούς κανόνες όταν μιλά και έχει άρτια φωνολογική ενημερότητα
 • οπτικοκινητική αντίληψη: το παιδί αναγνωρίζει τα γράμματα, αντιστοιχεί σωστά φώνημα με γράφημα και συντονίζει το μάτι με την κίνηση του χεριού για την εκτέλεση ορθής φοράς γραφής των γραμμάτων

    Η οικογένεια πρέπει, επίσης, να προετοιμάσει σωστά το παιδί για την ένταξη στη σχολική ζωή. Να το διδάξει τους σωστούς σχολικούς κανόνες, την πειθαρχεία, την υπακοή και την υπευθυνότητα.

     Η πολιτεία πρέπει να παρέχει το ιδανικό σχολικό περιβάλλον, το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και την ψυχολογική εποπτεία των παιδιών.

Θέματα & άρθρα