Πώς λειτουργεί το κοχλιακό εμφύτευμα; (video)

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή. Εφαρμόζεται σε παιδιά και ενήλικες με σοβαρή έως βαρύτατη απώλεια της ακοής. Τα άτομα αυτά, δεδομένου οτι δεν μπορούν να βοηθηθούν απο τα συμβατικά ακουστικά βαρηκοϊας, είναι σε θέση μέσω του κοχλιακού εμφυτεύματος να αντιλαμβάνονται καλύτερα του ήχους και να κατανοούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ομιλία. Ας δούμε, όμως, πως λειτουργεί σε ένα βρέφος λίγων μηνών.

Δείτε επίσης:
Βαρηκοϊα - Κώφωση

Βαρηκοϊα - Κώφωση

Βαρηκοϊα είναι η  έκπτωση της ακουστικής ικανότητας. Κώφωση είναι η ολοκληρωτική απουσία της ικανότητας ακουστικής αντίληψης των ηχητικών ερεθισμάτων.

Θέματα & άρθρα