Τι είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

Τι είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

Είναι ο όρος κάτω από τον οποίο βρίσκεται όλο το φάσμα του Αυτισμού. Στο ένα σημείο του φάσματος τοποθετείται η τυπική μορφή του Αυτισμού (σύνδρομο Kanner), στο άλλο σημείο ο Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) και ενδιάμεσα οι λοιπές μορφές του Αυτισμού.

     Τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές εμφανίζουν δυσκολίες στις κοινωνικές συναλλαγές και στην επικοινωνία και περιορισμένο και στερεοτυπικό ρεπερτόριο δραστηριοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές έχουν διάχυτο χαρακτήρα στη συνολική εικόνα του ατόμου και ενδέχεται να ποικίλουν σε βαθμό σοβαρότητας.

     Στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σύνδρομα:

  • Αυτισμός της παιδικής ηλικίας
  • Άτυπος Αυτισμός
  • Σύνδρομο Rett
  • Άλλη αποργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας
  • Διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεοτυπικές κινήσεις
  • Σύνδρομο Asperger
  • Άλλες Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, μη καθοριζόμενη αλλιώς
Δείτε επίσης:
Fragile X

Fragile X

Το σύνδρομο Fragile X (Εύθραυστου Χ) είναι η πιο συχνή κληρονομική αιτία νοητικής διαταραχής και αυτισμού. Σε αντίθεση με άλλες γενετικές ανωμαλίες, τα συμπτώματα (μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός, στρες, σωματικά συμπτώματα) ενός ατόμου με σύνδρομο Fragile Χ μπορεί να μην είναι εμφανή από την αρχή.

Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Δ.Α.Δ.;

Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Δ.Α.Δ.;

Η Lorna Wing έχει διατυπώσει τα χαρακτηριστικά που είναι παρόντα σε ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού.

Θέματα & άρθρα