Λογοθεραπευτικές μέθοδοι

Λογοθεραπευτικές μέθοδοι

  Η Λογοθεραπεύτρια του κέντρου μας, θέτοντας ως κύριο στόχο τους την πιο αποτελεσματική και σίγουρη αποκατάσταση των διαταραχών του ατόμου, έχει ειδικευτεί στην εφαρμογή των ακόλουθων Λογοθεραπευτικών μεθόδων:  

  1. P.E.C.S.
  2. T.E.A.C.CH
  3. Πρόγραμμα Lidcombe 
  4. Πρόγραμμα It takes two to talk
  5. Oral Placement Therapy
  6. Neuromuscular Electrical Stimulation (N.M.E.S. Guardian Protocol) - Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση
  7. sEMG (surface Electromyography) - Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα
  8. Neuromuscular taping - Νευρομυική Περίδεση
  9. The Get Permission approach in feeding (Επιλεκτική σίτιση)
  10. The Accent Method
Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα