Λογοθεραπευτικές μέθοδοι

Λογοθεραπευτικές μέθοδοι

  Οι Λογοθεραπεύτριες του κέντρου μας, θέτοντας ως κύριο στόχο τους την πιο αποτελεσματική και σίγουρη αποκατάσταση των διαταραχών του ατόμου, έχουν ειδικευτεί στην εφαρμογή των ακόλουθων Λογοθεραπευτικών μεθόδων:  

  1. P.E.C.S.
  2. T.E.A.C.CH
  3. Πρόγραμμα Lidcombe 
  4. Πρόγραμμα It takes two to talk
  5. Oral Placement Therapy
  6. Neuromuscular Electrical Stimulation (N.M.E.S. Guardian Protocol) - Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση
  7. sEMG (surface Electromyography) - Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα
  8. Neuromuscular taping - Νευρομυική Περίδεση
  9. The Get Permission approach in feeding (Επιλεκτική σίτιση)
  10. Simata
Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα