Αναπτυξιακά ορόσημα

Αναπτυξιακά ορόσημα

Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη του παιδιού αναφερόμαστε στην ικανότητά του να κάνει πιο σύνθετα πράγματα καθώς μεγαλώνει. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε λόγο για αναπτυξιακές δεξιότητες, όπως:

  • αδρή κινητικότητα: χρησιμοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες για να κάτσει, να σταθεί, να περπατήσει, να τρέξει, να κρατήσει την ισορροπία του και να αλλάξει θέσεις.
  • λεπτή κινητικότητα: χρησιμοποιεί τα χέρια του για να φάει, να ζωγραφίσει, να ντυθεί, να παίξει, να γράψει κ.α.
  • γλώσσα: μιλάει, χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος και χειρονομίες, επικοινωνεί και κατανοεί αυτά που του λένε οι άλλοι.
  • γνωστικός τομέας: μνήμη, μάθηση, κατανόηση, επίλυση προβλημάτων, αιτιολόγηση.
  • κοινωνικότητα: αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, δημιουργεί σχέσεις με την οικογένεια, με φίλους, και με δασκάλους, συνεργάζεται και ανταποκρίνεται στα συναισθήματα των άλλων.

Τι είναι τα αναπτυξιακά ορόσημα;

Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι ένα σύνολο λειτουργικών δεξιοτήτων, τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν τα παιδιά που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ο Παιδίατρος χρησιμοποιεί τα αναπτυξιακά ορόσημα για να ελέγξει την ανάπτυξη του παιδιού. Παρόλο που τα ορόσημα έχουν μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, η πραγματική ηλικία κατά την οποία κάποιο παιδί μπορεί φυσιολογικά να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ενδέχεται να ποικίλει. Κάθε παιδί είναι μοναδικό!!! 

Θέματα & άρθρα