Παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία: Τι τύπος είναι;

Παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία: Τι τύπος είναι;

Κάθε άνθρωπος με ή χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Κάποιος κατακτά τη μάθηση μέσω της οπτικής οδού (οπτικός τύπος), άλλος μέσω της ακουστικής οδού (ακουστικός τύπος) και άλλος μέσω της πράξης ή της κίνησης (κιναισθητικός τύπος). Πρέπει, πρωτίστως, να διαπιστώσετε με ποιο τρόπο το παιδί σας μαθαίνει και στη συνέχεια να δείτε πώς μπορείτε να το βοηθήσετε.

Είναι οπτικός τύπος αν:

 • μαθαίνει καλύτερα βλέποντας ή διαβάζοντας κάτι

 • τα πηγαίνει καλά όταν εξετάζεται γραπτά και όχι προφορικά

 • τον βοηθάνε πολύ οι γραπτές σημειώσεις, τα διαγράμματα, οι χάρτες και οι εικόνες

 • του αρέσει να ζωγραφίζει, να διαβάζει και να γράφει

 • μπορεί να είναι καλός στο συλλαβισμό λέξεων

Είναι ακουστικός τύπος αν:

 • μαθαίνει καλύτερα ακούγοντας κάτι

 • τα πηγαίνει πολύ καλά στις προφορικές εξετάσεις

 • επωφελείται απο τις παραδόσεις μέσα στην τάξη, τις προφορικές οδηγίες και τις ομάδες μελέτης

 • μπορεί να του αρέσει η μουσική, οι ξένες γλώσσες καθώς και το θέατρο

Είναι κιναισθητικός τύπος αν:

 • μαθαίνει καλύτερα κάνοντας πράξη αυτό που πρέπει να μάθει, κινώντας παράλληλα τα μέλη του σώματός του

 • τα πηγαίνει καλά όταν πρέπει να κινηθεί, να πιάσει, να αγγίξει και να εξερευνήσει κάτι με σκοπό να το μάθει

 • επωφελείται από κινητικές δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα, θεατρικά σκετς και εκδρομές

 • μπορεί να του αρέσει το θέατρο, τα αθλήματα, ο χορός και οι πολεμικές τέχνες

 

πηγή: kidshealth.org

Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα