Δυσαναγνωσία & οφθαλμοκινητική διαταραχή

Δυσαναγνωσία & οφθαλμοκινητική διαταραχή

     Η Eye Brain είναι μια εταιρία που αναπτύσσει δείκτες εγκεφαλικής λειτουργίας για νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Πρόσφατα, ανακοίνωσε την προώθηση μιας νέας εφαρμογής, η οποία αναγνωρίζει τις διαταραχές οφθαλμικής κίνησης σε παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Αυτό το νέο ιατρικό λογισμικό, το οποίο ονομάζεται «Εφαρμογή Ανάγνωσης» (“Reading Application”),  βοηθά τους ειδικούς ώστε να αξιολογούν γρήγορα τις παραμέτρους οφθαλμικής κίνησης στους ασθενείς τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και πιο συγκεκριμένα να εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν τον έλεγχο και των δύο ματιών. Η εφαρμογή αυτή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των οφθαλμοκινητικών διαταραχών και για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

     Υπο φυσιολογικές συνθήκες, τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζουν αφού έχουν φοιτήσει δύο χρόνια στο Δημοτικό σχολείο. Για να καταλήξουμε οτι ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχή, θα πρέπει σε αναγνωστικό επίπεδο να είναι πίσω τουλάχιστον 18 μήνες απο την χρονολογική του ηλικία. Ωστόσο, στην θεωρία, μια αναγνωστική δυσλειτουργία δεν μπορεί να διαγνωστεί παρά μόνο όταν το παιδί φοιτά στην Δ’ Δημοτικού. Με την εφαρμογή, όμως, αυτή θα είναι πιο εύκολος και γρήγορος ο εντοπισμός των ατόμων που θα εκδηλώσουν δυσκολίες στην ανάγνωση λόγω υποβόσκουσας οφθαλμοκινητικής διαταραχής. Κατ΄επέκταση το πρόγραμμα αποκατάστασης θα εφαρμοστεί συντομότερα και έτσι θα περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό τα ενδεχόμενα ανάπτυξης κάποιας διαταραχής στην αναγνωστική ικανότητα.

Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα