Oral Placement Therapy

Oral Placement Therapy

Το Oral Placement Therapy είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα αποκατάστασης στη Λογοθεραπεία και απευθύνεται σε άτομα με δυσκολία στην τοποθέτηση και κίνηση των αρθρωτών. Η κλασσική Λογοθεραπεία είναι κυρίως ακουστική και οπτική. Τα άτομα, όμως, με κινητικά και αισθητηριακά ελλείμματα εποφελούνται απο απτικά και ιδιοδεκτικά στοιχεία καθώς η ομιλία είναι μια απτικο - ιδεοδεκτική ενέργεια.

Το Oral Placement Therapy χρησιμοποιείται για να βελτιωθεί η αρθρωτική επίγνωση, η τοποθέτηση (ανεξάρτητη κίνηση των αρθρωτών, διαβάθμιση και κατεύθυνση κίνησης), η σταθεροποίηση και μυική ισχύς. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την καθαρότητα της ομιλίας. 

Εφαρμόζεται πολύ συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αποκατάσταση της κάθε διαταραχής. Η εφαρμογή του γίνεται με την χρήση εξειδικευμένων και ειδικά μελετημένων εργαλείων, που στοχεύουν στην ανάπτυξη  ή αξομάλυνση των χαρακτηριστικών των μυικών ομάδων, που χρειάζεται με στόχο την ομαλή ομιλία και κατάποση.

Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα