Τομείς Εργοθεραπευτικής Αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους

Τομείς Εργοθεραπευτικής Αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους

Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η Εργοθεραπεία είναι τα Έργα (δηλαδή τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το άτομο) καθώς και οι Δεξιότητες που κατέχει ή όχι το άτομο και απαντούν στο ερώτημα "Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι;". Πιο συγκεκριμένα....

Α. ΕΡΓΑ (τι δεν μπορεί να κάνει το άτομο;)

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής / Αυτόφροντίδα (σίτιση, ένδυση - απόδυση, έλεγχος σφιγκτήρων και υγιεινή τουαλέτας, προσωπική υγιεινή και περιποίηση, μετακίνηση, φροντίδα προσωπικών αντικειμένων)
   
 • Ξεκούραση και Yπνος (ξεκούραση, ύπνος, προετοιμασία για ύπνο, συμμετοχή στον ύπνο)
 • Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (προετοιμασία γεύματος και συμμάζεμα, μετακίνηση στην κοινότητα, διαχείριση και διατήρηση υγείας, διαχείριση και διατήρηση νοικοκυριού, χρήση συσκευών επικοινωνίας, ψώνια και διαχείριση χρημάτων, ασφάλεια και ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη, συμμετοχή στην κοινότητα, ικανότητα εκτέλεσης και πρότυπα, φροντίδα άλλων)
   
 • Εκπαίδευση (ακαδημαϊκές δραστηριότητες = μαθηματικά-ανάγνωση-γραφή, μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες=διάλειμμα-κυλικείο-προαύλιο, εξωσχολικές δραστηριότητες, προεπαγγελματικές δραστηριότητες)
   
 • Παιχνίδι (αισθητικοκινητικό, συμβολικό, κατασκευαστικό, κοινωνικό, παιχνίδι με κανόνες)
   
 • Ελεύθερος Χρόνος (εξερεύνηση ελεύθερου χρόνου, συμμετοχή σε ελεύθερο χρόνο)
   
 • Κοινωνική Συμμετοχή (κοινότητα, οικογένεια, συνομήλικοι και φίλοι)
   
 • Εργασία (εργασιακά ενδιαφέροντα και ασχολίες, αναζήτηση και απόκτηση εργασίας, εκτέλεση εργασίας, εξερεύνηση και συμμετοχή σε εθελοντισμό)
   

Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (γιατί το άτομο δεν μπορεί να το κάνει;)

 • Αισθητικοκινητικές

  1. Αισθητηριακές (αισθητηριακή καταγραφή και επεξεργασία, αντιληπτικές δεξιότητες)

  2. Κινητικές (αδρός - λεπτός - οπτικοκινητικός συντονισμός, πράξη ή κινητικός σχεδιασμός, πλευρίωση, αμφίπλευρη οργάνωση, στοματοκινητικός έλεγχος)

  3. Νευρομυϊοσκελετικές (ωρίμανση αντανακλαστικών, εύρος κίνησης, μυϊκός τόνος και δύναμη, φυσική αντοχή, ισορροπία, σταθεροποίηση)

 

 • Γνωστικές (επίπεδο διέγερσης, προσανατολισμός, εστίαση και διάρκεια προσοχής, έναρξη και λήξη δραστηριότητας, κατηγοριοποίηση, σχηματισμός εννοιών, διαδοχικότητα, επίλυση προβλήματος, μάθηση)
   
 • Ψυχοκοινωνικές

  1. Ψυχολογικές (αξίες, ενδιαφέροντα, αυτοαντίληψη, διάθεση)

  2. Κοινωνικές (ανάληψη κοινωνικών ρόλων, κοινωνική συμπεριφορά, διαπροσωπικές δεξιότητες, αυτοέκφραση)

  3. Δεξιότητες Αυτοδιαχείρισης (δεξιότητες διευθέτησης άγχους, αυτοέλεγχος, διαχείριση χρόνου)

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα & άρθρα