Παιδιά - Έφηβοι

Παιδιά - Έφηβοι

Ψυχοσυναισθηματική εκτίμηση - Αναπτυξιακή αξιολόγηση παιδιού και εφήβου

Ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου

Αξιολόγηση της νοημοσύνης

Ειδική Διαπαιδαγώγηση (αξιολόγηση & παρέμβαση) σε παιδιά και έφηβους με:

- μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία)

- διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - σύνδρομο Asperger

- νοητική υστέρηση - αναπτυξιακά σύνδρομα (Down, Rett, Prader - Willi, Williams)

Θέματα & άρθρα