T.E.A.C.CH.

T.E.A.C.CH.

Το T.E.A.C.CH - "Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας" είναι ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο περιβάλλον, στο ημερήσιο πρόγραμμα, στο αντικείμενο εργασίας  και στην επικοινωνία.

Τα 4 βασικά στοιχεία του TEACCH

1. Η φυσική δόμηση - ο τρόπος οργάνωσης του περιβάλλοντος.

2. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα δείχνει στο παιδί τις καθημερινές του δραστηριότητες

3. Το σύστημα ατομικής εργασίας είναι ένας τρόπος οργάνωσης μιας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι

4. Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων είναι ένα σύστημα επικοινωνίας, με το οποίο το παιδί μπορεί να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του σε κάποιο άλλο άτομο.

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε 3 επίπεδα ανάλογα με την ηλικία:

  1. Προκαταρκτικό Στάδιο (5 - 10 ετών): Τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο στη τάξη.
  2. Μεσαίο Στάδιο (10 - 15 ετών): Τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο χώρο του σχολείου, όχι αναγκαία με παιδιά άλλων τάξεων.
  3. Υψηλό Στάδιο (15 - 21 ετών): Οι έφηβοι περνούν περισσότερο χρόνο στην κοινότητα και στο χώρο εργασίας).
Δείτε επίσης:

Θέματα & άρθρα