Βαρηκοϊα - Κώφωση

Βαρηκοϊα - Κώφωση

Βαρηκοϊα είναι η  έκπτωση της ακουστικής ικανότητας. Κώφωση είναι η ολοκληρωτική απουσία της ικανότητας ακουστικής αντίληψης των ηχητικών ερεθισμάτων.

Θέματα & άρθρα